KEURUUN GOLF RY

Toimintasuunnitelma 2018 ja

Alkaa seitsemäs (7.) toimintakausi


1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, ylläpitää ja kehittää golfin harrastusmahdollisuuksia. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys myötävaikuttaa kotipaikkakunnallaan liikuntapaikkojen suunnitteluun ja rakentamiseen sekä järjestää jäsenistölleen ja sidosryhmilleen harjoittelu-, peli-, koulutus-, valmennus- ja kilpailutoimintaa (säännöt 2 §).

Tulevaisuudessa Keuruun Golf ry omistaa Uskalin Rangen sekä golfharjoituskentän maa-alueen ja perii käyttömaksuja jäsenistöön kuulumattomilta. Seuralla on käytössä palloautomaatti, josta maksua vastaan saa käyttöön harjoituspallot.
Keuruun Golf omistaa nurmikoiden leikkaamiseen soveltuvat koneet.

Jäsenmäärä ylittää sadan (100) vuonna 2020.

2. Tulevan toimintakauden haasteet ja (*) mahdollisuudet

2.1 Uskalin Rangen käyttöasteen lisääminen
* Mainostetaan Futisgolfrataa ja pidetään keväällä lajissa kilpailut.
* Uusi ja hoidettu rautalyöntialue lisää oikeiden lyöntien harjoittelua.
* Pidetään nurmialueet lyhyenä käyttöön saadulla isolla nurmenleikkuukoneella.
* Uusitaan osa/kaikki lyöntimatot korkealaatuisiksi.
* Järjestetään/tehdään mailojen ja pallojen pesupaikka.
* Lisätään rangepallojen määrää ja/tai uusitaan kaikki, tavoitemäärä vähintään 1500 palloa.

2.2 Jäsenmäärän lisääminen
* Aktiivisen tiedottamisen ja jäsenhankinnan kautta jäsenmäärää pyritään nostamaan vuoden 2017 tasosta noin 5 %. Hoidettu ja kunnossa oleva range, aktiivinen seuratoiminta ja tiedossa olevat jäsenedut antavat lisäkiinnostavuutta.
* Pyritään saamaan Keuruun kansalaisopiston ohjelmaan golfin alkeiskurssi keväälle 2019. Asia on hoidettava jo kevään 2018 aikana opinto-ohjelmaan (Esitys on tehty).
* Pidetään kaikille avoin ja maksuton golfilta toukokuussa.
* Pyritään järjestämään erityisesti nuorille/junioreille suunnattua golftoimintaa, joissa jaetaan seuran uutta esitettä. Koululaisryhmät ovat painopisteenä.

2.3 Jäsenrekisteri
* Yhdistyslain mukaan yhdistyksen on pidettävä jäsenistään luetteloa, joka on henkilörekisteri. Rekisterinpitäjän (Keuruun Golf ry) on puolestaan henkilötietolain mukaan laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste. Seloste hyväksytään vuosikokouksessa 25.3.2018.

EU:n tietosuoja-asetus on jo tullut voimaan, ja sitä on sovellettava 25.5.2018 mennessä.

3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet, tavoitteet ja (*) vaadittavat toimenpiteet

3.1 Jäsenten osallistumisaktiivisuuden lisääminen
* Yhteisöllisyyden lisääminen, jotta jäsenet kokevat seuraan kuulumisen kannattavaksi ja tarpeelliseksi. Järjestetään yhteisiä tilaisuuksia ja kilpailuista pyritään tekemään enemmän harrastajia houkuttelevampia. Mainontaa tehostetaan lähikentillä Keuruun Golfmestaruuskilpailuista. Tuetaan jäsenten osallistumista seuran kilpailuihin. PÄÄPAINO MESTARUUSKILPAILUISSA.
* Järjestetään chippi/lähipelitreenit KeuPa:n jalkapallohallissa huhtikuussa (Omakustanne).
* Jäseniltoja pitkin kesää kuukausittain opetuksen ja kisailun merkeissä.
* Järjestetään Uskalissa toukokuussa lähipelikilpailut.
* Järjestetään jäsentenvälinen Itä-Länsi-golfottelu joukkuekisana.
* Jatketaan aktiivista ja ajantasaista tiedottamista sähköpostilla ja netti-sivustoilla.
* Järjestetään yhteinen golfpelimatka.
* Järjestetään keväällä 2018 tasokasta jäsenille maksutonta golfopetusta ostopalveluin.
* Järjestetään kuntaottelu Keuruu - Petäjävesi.
* Osallistutaan Keuruu - Ähtäri golfotteluun.
* Järjestetään päättäjäiset ruokailuineen joulukuussa, tuetaan tilaisuutta taloudellisesti.

3.2 Aktiivisen tiedottamisen ja mainostamisen lisääminen jäsenistön ulkopuolelle
* Hyödynnetään Keuruun Golf ry:n avaamia kaikille avoimia yhteisön Facebook-sivuja. Tiedottamisen lisäksi sitä kautta suunnataan myös maksullisia mainoksia.
* KeuG on esillä Keurusselän Matkailulehdessä 2018 kuvan ja lyhyen infon muodossa.
* Keuruun Yrittäjien tapahtumakalenteriin Keuruun Golfmestaruuskilpailut.

3.3 Varainhankinnan tehostaminen tulevia tarpeita varten
* Pyritään saamaan alkeiskurssi kansalaisopistoon kevääksi 2019 (esitys on tehty).
* Järjestetään golfiltoja/-ilta toukokuussa lajin kiinnostavuuden lisäämiseksi ja harrastajamäärän kasvattamiseksi.
* Järjestetään toukokuussa kutsuvieras-golf avec Uskalissa.
* Tehdään mainoskampanja yhteisöihin ja yrityksiin maksullisten ryhmätilaisuuksien saamiseksi.
* Kootaan vakioryhmä, jonka jäsenet sitoutuvat toimimaan vuorollaan golfin opastajina eri tilaisuuksissa.

3.4 Keuruun Golf tekee edelleen rakentavaa yhteistoimintaa Keuruun kaupungin kanssa liikunta- ja harrastustapahtumissa vastineeksi saamastaan tuesta.

4. Yhdistyksen sisäinen toiminta

4.1 Hallinto ja kokoukset

Seuran hallitus kokoontuu etupainotteisesti tapahtumiin nähden ja jakaa sisäiset vastuut tarkoituksenmukaisesti osaamiseen ja ajankäytön mahdollisuuksiin nojautuen.
Kutsutaan koolle ylimääräinen kokous, jos joudutaan poikkeamaan merkittävästi toimintasuunnitelmasta tai seura tekee jäsenistöön vaikuttavia pitkäaikaisia taloudellisia yms. sitoumuksia. Kyseeseen tulee esim. uuteen harjoituskenttään liittyvien sitoutumisten tekeminen tuleville vuosille.

4.2 Jäsenhankinta, jäsenedut

Jäsenmäärän lisääminen tuo sekä varoja että vaikuttavuutta Keuruun seurakentässä. Pyritään aktivoimaan seuran jäsenet jäsenhankintaan. Painopisteajankohta on kevät Uskalin Rangen avautumisen aikaan.

Tiedossa olevia etuja ovat: Ähtäriin 5 euron alennus normaaliin greenfeehin. Virroilla greenfee 30 euroa (normaali hinta on arkisin 35 ja viikonloppuina 40 euroa).
Pyritään saamaan myös Himos-Patalahti golfiin jäsenetuja (esitys on tehty).

Toteutetaan yhteinen jäsenten pelimatka seuran tukemana, esim. maksetaan linja-autokuljetus.

Toteutetaan jäsenille maksuton pro-tason golfopetus Keuruulla toukokuussa.

Tehdään nimillä varustetut jäsenkortit jäsenille toukokuussa ja maksuttomat rinnakkaiskortit perheessä asuville alle 18 vuotiaille golfin harrastajille.

4.3 Varainhankinta

Tärkein tulolähde 2018 ovat edelleen jäsenmaksut, toisena golf-opetus.

Pyritään saamaan seuran järjestettäväksi työpaikkaliikuntaa, koululuokkien liikuntaa ja eri yhteisöjen virkistystoimintaa golfiin tutustumisen ja lajikokeilun merkeissä. Suunnataan potentiaalisiin kohteisiin mainoskampanjaa.

Tukijatauluun saa mainoksen minimissään 300 eurolla: rahaa, palvelua tai tarvikkeita. Suunnataan yrityksiin mainoskampanja tuki/mainosmaksujen saamiseksi.

Opetuksen ja lajiin tutustumisen perushinnat ovat:
       -    50 euroa + 5 euroa/henkilö tunnin tilaisuudesta
       -    50 euroa + 10 euroa/henkilö kahden tunnin tilaisuudesta
       -    koululuokka ja muu lapsiryhmä 50 euroa (maksimikoko 20 henkilöä)
       -    yhteisöjäseniltä ei peritä 50 euron perusmaksua
Jos tilaisuuksia tulee runsaasti ja niiden vastuu kohdentuu samoille henkilöille, voi hallitus harkita osan maksusta suuntaamista matka yms. kuluina tilaisuuden vetäjille.

Tehdään anomus Keuruun kaupungin vapaa-ajan lautakunnalle kouluttamisesta ja kouluttautumisesta aiheutuneista kuluista. Samoin yksittäisistä isommista hankinnoista tehdään tukianomus: alueen lannoitus, range-matot, jne…

4.4 Pitkäjänteisyys
Keuruun kaupunki on tehnyt Uskalin Rangen alueesta uuden 10 vuoden määräaikaisen vuokrasopimuksen. Kaupunki on tehnyt Keuruun Golf ry:n kanssa 10 vuoden määräaikaisen käyttöoikeus-sopimuksen Uskalin Rangen alueesta luovuttaen sen KeuG:n käyttöön.

Vesurilta saatu avustus on viisivuotinen hanke. Jos toiminta ilman painavaa syytä loppuu aiemmin, niin osan tuesta voi joutua palauttamaan. Merkittävistä muutoksista toiminnassa on myös ilmoitet-tava Vesuri-ryhmälle.

4.5 Tilaisuudet ja tapahtumat 2018

       -    Vuosikokous 25.3 Keuruun keilahallin kokoushuoneessa
       -    Chippi/lähipeliharjoitukset huhtikuussa KeuPan jalkapallohallissa (omakustanne)
       -    Avataan Uskali heti sään salliessa
       -    Kevättalkoot huhtikuussa (risusavotta, haravointi, lyöntijäljet, yleisilme...)
       -    Golfilta toukokuussa
       -    Golf-opetusta (pro-taso) toukokuussa, jäsenille maksuton
       -    Jäsenmatka golfia pelaamaan
       -    Jäsenille toukokuussa lähipelikisa Uskalissa
       -    Kutsuvieras-golf toukokuussa
       -    Futisgolfkilpailu keväällä tai syksyllä
       -    Koululuokille golf-opetusta toukokuussa (keskitetty opetusviikko)
       -    Järjestetään jäsenille Keuruun Itä-Länsi golfottelu joukkuekisana kesäkuussa, ensisijaisena kenttänä Virrat
       -    Juhannusaaton aamukisa klo 05.55 Virroilla
       -    Järjestetään Keuruun golfmestaruuskilpailut 1.7. Ähtärissä.
       -    Keuruu - Petäjävesi 3. kuntaottelu
       -    Järjestetään/osallistutaan Keuruu-Ähtäri golfotteluun.
       -    Osallistutaan Keuruun Markkinoille golfosastolla
                  o   putti/lyöntikilpailuja, lyöntejä tutkaan, myyntiä, laji/seuraesittely
       -    Koululaisille golfopetusta elo-syyskuussa (keskitetty opetusviikko)
       -    Pannaan Uskalin Range talkoilla talvipakettiin loka-marraskuussa
       -    Järjestetään päättäjäiset marras-joulukuussa

5. Yhdistyksen ulkoinen toiminta

5.1 Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen

Osallistutaan Keuruun Markkinoille golf-osastolla, jossa lajiesittelyn ja myynnin lisäksi on mahdollisuus lyöntikokeiluun verkkohäkkiin ja nopeustutkaan.

Jatketaan aktiivista kirjoittelua paikallislehteen seuran tapahtumista ja kutsutaan toimittajia merkittäviin uutiskynnyksen ylittäviin seuran tapahtumiin.

Seura toimii aktiivisesti netissä omilla sivuillaan ja Facebookissa.

Seuran info mukaan Keurusselän Matkailu 2018 lehteen ja tapahtumia eri tapahtumakalentereihin.

5.2 Yhteistyösuhteet

KeuG on mukana positiivisella asenteella muiden liikunta- ja harrastustahojen tapahtumissa. Osallistutaan kutsun saatuamme eri palavereihin ja tilaisuuksiin. Ollaan mukana Keuruun harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia parantavassa toiminnassa, mm. seurafoorumilla.

5.3 Vaikuttaminen

Jäsenmäärän kasvattaminen lisää vaikuttavuutta. Seuran imago on jäsenten ja seuratoiminnan summa. Positiivinen, aktiivinen ja avoin suhtautuminen lisää vaikutusmahdollisuuksia.
Golfilla on edelleen osittain elitistinen ja negatiivinen maine, jota on kaikin tavoin virheellisenä pyrittävä poistamaan. Jakamalla asiallista tietoa luulon ja uskomusten sijaan saadaan lajille positiivista imagoa ainakin paikallisesti.

6. Talkootoiminta

Jatketaan entisillä linjoilla, hallitus hoitaa pienet työt ja isompiin kutsutaan jäsenjakelulla. Järjestetään talkoisiin motivoivaa alkoholitonta tarjoilua. Isompiin talkoisiin pyydetään jatkossa ennakko-ilmoittautumiset osallistumisesta tarjoilua varten.
Jaetaan viikkovuorot alueen hoitamisessa.

7. Tiedottaminen

Hallitus hoitaa sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen, jossa aktiivisuus, oikea-aikaisuus ja avoimuus ovat seuran linjana.
Sisäinen tiedottaminen hoidetaan sähköpostilla ja netin kautta. Ulkoinen tiedottaminen tukeutuu pääsääntöisesti paikallislehteen ja nettiin.
Tärkeimmät ulkoiset tapahtumat tiedotetaan/mainostetaan myös Facebookissa.

8. Omaisuus

Ylläpidetään kalusto hyvässä kunnossa säilyttäen se pääasiassa Uskalissa. Ylläpidetään kalustoluetteloa ja inventoidaan irtaimisto/kalusto kauden alkaessa keväällä ja syksyllä kauden loputtua.
Puheenjohtajalla ja hallituksen jäsenillä on avaimet Uskalin varastomökkiin.

Mökin vakuutusarvo on noussut 5230 euroon, omavastuu 500 euroa. Irtaimen omaisuuden vakuu-tusarvo on 2500 euroa omavastuu 500 euroa.
Uuden mökin arvoksi on vakuutukseen merkitty 3300 euroa, omavastuu 500 €.
Mökit kirjataan mukaan tilinpäätökseen.
Ylläpidetään myös ISEKI-leikkurin (”Lisäapu”) vahinkovakuutus.

9. Toiminnan kehittäminen (päälinjat)

Pääpaino on jäsenistön golf-harjoittelumahdollisuuksien parantaminen kehittämällä Uskalin Rangen tarjontaa ja laatua.

Jäseneduilla ylläpidetään jäsenyys kannattavana ja motivoivana.

Kilpailutoiminnan kehittäminen.