KEURUUN GOLF RY

Toimintasuunnitelma 2019

Alkaa kahdeksas (8.) toimintakausi


1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, ylläpitää ja kehittää golfin harrastusmahdollisuuksia. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys myötävaikuttaa kotipaikkakunnallaan liikuntapaikkojen suunnitteluun ja rakentamiseen sekä järjestää jäsenistölleen ja sidosryhmilleen harjoittelu-, peli-, koulutus-, valmennus- ja kilpailutoimintaa (säännöt 2 §).

Tulevaisuudessa Keuruun Golf ry omistaa Uskalin Rangen sekä golfharjoituskentän maa-alueen ja perii käyttömaksuja jäsenistöön kuulumattomilta. Seuralla on käytössä palloautomaatti, josta maksua vastaan saa käyttöön harjoituspallot ja alueella on kastelujärjestelmä.

Keuruun Golf omistaa nurmikoiden ja greenien leikkaamiseen soveltuvat koneet.

Lyöntipenkka on asfaltoitu ja siinä on 2 katettua lyöntipaikkaa.

2. Tulevan toimintakauden haasteet ja (*) mahdollisuudet

2.1 Uskalin Rangen käyttöasteen lisääminen
* Mainostetaan Futisgolfrataa ja pidetään keväällä lajissa kilpailut.
* Uusi ja hoidettu rautalyöntialue lisää oikeiden lyöntien harjoittelua.
* Pidetään nurmialueet lyhyenä käyttöön saadulla isolla nurmenleikkuukoneella.
* Uusitaan loputkin lyöntimatot korkealaatuisiksi.
* Lisätään rangepallojen määrää ja/tai uusitaan kaikki, tavoitemäärä vähintään 1500 palloa.
* Edestakaisen pelaamisen kehittäminen rangella ("greeni" ja lippu alapäätyyn).

2.2 Jäsenmäärän lisääminen
* Aktiivisen tiedottamisen ja jäsenhankinnan kautta jäsenmäärää pyritään nostamaan vuoden 2018 tasosta noin 5 %. Hoidettu ja kunnossa oleva range, aktiivinen seuratoiminta ja tiedossa olevat jäsenedut antavat lisäkiinnostavuutta.
* Pyritään saamaan Keuruun kansalaisopiston golfin alkeiskurssin käyneet seuramme jäseniksi.
* Pyritään järjestämään erityisesti nuorille/junioreille suunnattua golftoimintaa. Koululaisryhmät ovat painopisteenä.

3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet, tavoitteet ja (*) vaadittavat toimenpiteet

3.1 Jäsenten osallistumisaktiivisuuden lisääminen
* Yhteisöllisyyden lisääminen, jotta jäsenet kokevat seuraan kuulumisen kannattavaksi ja tarpeelliseksi. Järjestetään yhteisiä tilaisuuksia ja kilpailuista pyritään tekemään enemmän harrastajia houkuttelevampia. Mainontaa tehostetaan lähikentillä Keuruun Golfmestaruuskilpailuista. Tuetaan jäsenten osallistumista seuran kilpailuihin. PÄÄPAINO MESTARUUSKILPAILUISSA.
* Järjestetään Uskalissa toukokuussa lähipelikilpailut.
* Jatketaan aktiivista ja ajantasaista tiedottamista sähköpostilla ja netti-sivustoilla.
* Järjestetään keväällä 2019 tasokasta jäsenille maksutonta golfopetusta ostopalveluin sekä sääntö-muutosten osalta että lyöntiopetusta.

3.2 Aktiivisen tiedottamisen ja mainostamisen lisääminen jäsenistön ulkopuolelle
* Hyödynnetään Keuruun Golf ry:n avaamia kaikille avoimia yhteisön Facebook-sivuja. Tiedottamisen lisäksi sitä kautta suunnataan myös maksullisia mainoksia.
* KeuG on esillä Keurusselän Matkailulehdessä lyhyen infon muodossa.
* Keuruun eri tapahtumakalentereihin mukaan Keuruun Golfmestaruuskilpailut.

3.3 Varainhankinnan tehostaminen tulevia tarpeita varten
* Kootaan vakioryhmä, jonka jäsenet sitoutuvat toimimaan vuorollaan golfin opastajina eri tilaisuuksissa. Keskitetään opetus yhdelle viikolle keväällä ja yhdelle viikolle syksyllä.

3.4 Keuruun Golf tekee edelleen rakentavaa yhteistoimintaa Keuruun kaupungin kanssa liikunta- ja harrastustapahtumissa vastineeksi saamastaan tuesta.

4. Yhdistyksen sisäinen toiminta

4.1 Hallinto ja kokoukset

Seuran hallitus kokoontuu etupainotteisesti tapahtumiin nähden ja jakaa sisäiset vastuut tarkoituksenmukaisesti osaamiseen ja ajankäytön mahdollisuuksiin nojautuen.
Kutsutaan koolle ylimääräinen kokous, jos joudutaan poikkeamaan merkittävästi toimintasuunnitelmasta tai seura tekee jäsenistöön vaikuttavia pitkäaikaisia taloudellisia yms. sitoumuksia. Kyseeseen tulee esim. uuteen harjoituskenttään liittyvien sitoutumisten tekeminen tuleville vuosille.

4.2 Jäsenhankinta, jäsenedut

Jäsenmäärän lisääminen tuo sekä varoja että vaikuttavuutta Keuruun seurakentässä. Pyritään aktivoimaan seuran jäsenet jäsenhankintaan. Painopisteajankohta on kevät Uskalin Rangen avautumisen aikaan.

Tiedossa olevia etuja ovat: Virroilla greenfee 30 euroa (normaali hinta on arkisin 35 ja viikonloppuina 40 euroa). Pyritään saamaan etuja myös Ähtäriin, esim. 5 euron alennus normaaliin greenfeehin. Pyritään saamaan myös muilta kentiltä etuja.

Toteutetaan jäsenille maksuton pro-tason golfopetus ja sääntöopetus Keuruulla huhti-toukokuussa.

Tehdään nimillä varustetut jäsenkortit jäsenille toukokuussa ja maksuttomat rinnakkaiskortit perheessä asuville alle 18 vuotiaille golfin harrastajille.

4.3 Varainhankinta

Tärkein tulolähde 2019 ovat edelleen jäsenmaksut, toisena golf-opetus.

Pyritään saamaan seuran järjestettäväksi työpaikkaliikuntaa, koululuokkien liikuntaa ja eri yhteisöjen virkistystoimintaa golfiin tutustumisen ja lajikokeilun merkeissä. Mainoskanavana voisi olla esim. Keuruu Fan Club Facebook sivusto ja Keurusselän yrittäjien jäsenistö.

Opetuksen ja lajiin tutustumisen perushinnat 2019 ovat:
       -    50 euroa + 5 euroa/henkilö tunnin tilaisuudesta
       -    50 euroa + 10 euroa/henkilö kahden tunnin tilaisuudesta
       -    koululuokka ja muu lapsiryhmä 50 euroa (maksimikoko 20 henkilöä)
       -    yhteisöjäseniltä ei peritä 50 euron perusmaksua

Tehdään anomus Keuruun kaupungin vapaa-ajan lautakunnalle kouluttamisesta ja kouluttautumisesta aiheutuneista kuluista.
Samoin yksittäisistä isommista hankinnoista tehdään tukianomus: rangemattojen uusinta 6 kpl noin 1500 euroa. Kokeillaan ensi keväällä hankittuja mattoja ja pääte-tään asia vasta sen jälkeen.

4.4 Pitkäjänteisyys
Keuruun kaupunki on tehdyt 2017 Uskalin Rangen alueesta uuden 10 vuoden määräaikaisen vuokrasopimuksen. Kaupunki on tehnyt 2017 Keuruun Golf ry:n kanssa 10 vuoden määräaikaisen käyttöoikeussopimuksen Uskalin Rangen alueesta luovuttaen sen KeuG:n käyttöön.

Vesurilta saatu avustus on viisivuotinen hanke 2017-2022. Jos toiminta ilman painavaa syytä loppuu aiemmin, niin osan tuesta voi joutua palauttamaan. Merkittävistä muutoksista hankekauden aikaisessa toiminnassa on myös ilmoitettava Vesuri-ryhmälle.

4.5 Tilaisuudet ja tapahtumat 2019

       -    Vuosikokous maaliskuussa
       -    Avataan Uskali heti sään salliessa (huhtikuussa)
       -    Kevättalkoot huhtikuussa (risusavotta, haravointi, lyöntijäljet, yleisilme)
       -    Golfin alkeiskurssi harjoittelee Uskalissa toukokuussa
       -    Golfopetusta (säännöt ja lyönnit) toukokuussa, jäsenille maksuton
       -    Jäsenille toukokuussa lähipelikisa (futisgolfrata + puttaaminen) Uskalissa
       -    Futisgolfkilpailu keväällä
       -    Koululuokille golf-opetusta toukokuussa (keskitetty opetusviikko)
       -    Juhannusaaton aamukisa klo 05.55 Virroilla
       -    Järjestetään Keuruun golfmestaruuskilpailut su 30.6. tai 7.7. Ähtärissä
       -    Koululaisille golfopetusta elo-syyskuussa (keskitetty opetusviikko)
       -    Pannaan Uskalin Range talkoilla talvipakettiin loka-marraskuussa

5. Yhdistyksen ulkoinen toiminta

5.1 Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen

Jatketaan aktiivista kirjoittelua paikallislehteen seuran tapahtumista ja kutsutaan toimittajia merkittäviin uutiskynnyksen ylittäviin seuran tapahtumiin.

Seura toimii aktiivisesti netissä omilla sivuillaan ja Keuruun Golfin Facebookissa, ml. Keuruu Fan Club FB sivusto.

Seuran info mukaan Keurusselän Matkailu 2019 lehteen ja tapahtumia eri tapahtumakalentereihin.

5.2 Yhteistyösuhteet

KeuG on mukana positiivisella asenteella muiden liikunta- ja harrastustahojen tapahtumissa. Osallistutaan kutsun saatuamme eri palavereihin ja tilaisuuksiin. Ollaan mukana Keuruun harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia parantavassa toiminnassa, mm. seurafoorumilla.

5.3 Vaikuttaminen

Jäsenmäärän kasvattaminen lisää vaikuttavuutta. Seuran imago on jäsenten ja seuratoiminnan summa. Positiivinen, aktiivinen ja avoin suhtautuminen lisää vaikutusmahdollisuuksia.
Golfilla on edelleen osittain elitistinen ja negatiivinen maine, jota on monin tavoin virheellisenä pyrittävä poistamaan. Jakamalla asiallista tietoa luulon ja uskomusten sijaan saadaan lajille positiivista imagoa ainakin paikallisesti.

6. Talkootoiminta

Jatketaan entisillä linjoilla, hallitus hoitaa pienet työt ja isompiin kutsutaan jäsenjakelulla. Järjestetään talkoisiin motivoivaa alkoholitonta tarjoilua. Isompiin talkoisiin pyydetään jatkossa ennakko-ilmoittautumiset osallistumisesta tarjoilua varten.
Jaetaan viikkovuorot alueen hoitamisessa heti kauden käynnistyessä.

7. Tiedottaminen

Hallitus hoitaa sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen aktiivisesti, oikea-aikaisesti ja avoimesti.
Sisäinen tiedottaminen hoidetaan sähköpostilla ja netin kautta. Ulkoinen tiedottaminen tukeutuu pääsääntöisesti paikallislehteen ja nettiin.
Tärkeimmät ulkoiset tapahtumat tiedotetaan/mainostetaan myös Facebookissa.

8. Omaisuus

Ylläpidetään kalusto hyvässä kunnossa säilyttäen se pääasiassa Uskalissa. Ylläpidetään kalustoluetteloa ja inventoidaan irtaimisto/kalusto kauden alkaessa keväällä ja syksyllä kauden loputtua.
Puheenjohtajalla ja hallituksen jäsenillä on avaimet Uskalin varastomökkiin.

Mökin vakuutusarvo on 5400 euroa, omavastuu 500 euroa.
Irtaimen omaisuuden vakuutusarvo on 2540 euroa, omavastuu 500 euroa.
Uuden mökin vakuutusarvo on 3400 euroa, omavastuu 500 €.
Mökit on kirjattu tilinpäätökseen yhteisarvolla 7164,16 euroa.
Irtaimistoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.
Ylläpidetään myös ISEKI-leikkurin (”Lisäapu”) vahinkovakuutus.

9. Toiminnan kehittäminen

Pääpaino on jäsenistön golf-harjoittelumahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen Uskalin Rangen alueella.

Jäseneduilla ylläpidetään jäsenyys kannattavana ja motivoivana.

Kilpailutoiminnan kehittäminen, pääpaino mestaruuskilpailuissa.