KEURUUN GOLF RY

Toimintasuunnitelma 2020

Alkaa yhdeksäs (9.) toimintakausi


Korona epidemian takia vuosikokous siirrettiin ajankohdalle 17.6.2020. Samoin muitakin suunniteltuja toimia on jouduttu tarkastelemaan uudelleen kevään ja alkukesän rajoitusten vuoksi.

1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, ylläpitää ja kehittää golfin harrastusmahdollisuuksia. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys myötävaikuttaa kotipaikkakunnallaan liikuntapaikkojen suunnitteluun ja rakentamiseen sekä järjestää jäsenistölleen ja sidosryhmilleen harjoittelu-, peli-, koulutus-, valmennus- ja kilpailutoimintaa (säännöt 2 §).

Tulevaisuudessa Keuruun Golf ry omistaa Uskalin Rangen sekä golfharjoituskentän maa-alueen ja perii käyttömaksuja jäsenistöön kuulumattomilta. Seuralla on käytössä palloautomaatti, josta maksua vastaan saa käyttöön harjoituspallot ja alueella on kastelujärjestelmä.

Tulevaisuudessa Keuruun Golf ry omistaa Uskalin Rangen sekä golfharjoituskentän maa-alueet ja perii käyttömaksuja jäsenistöön kuulumattomilta. Seuralla on käytössä palloautomaatti, josta maksua vastaan saa käyttöön harjoituspallot ja alueella on kastelujärjestelmä.

Keuruun Golf omistaa nurmikoiden ja greenien leikkaamiseen soveltuvat koneet.

Lyöntipenkka on asfaltoitu ja siinä on 2 katettua lyöntipaikkaa.

2. Tulevan toimintakauden haasteet ja (*) mahdollisuudet

2.1 Uskalin Rangen käyttöasteen lisääminen
* parannetaan pallojen/mailojen pesupaikkaa
* pidetään nurmialueet lyhyenä
* uusitaan lisää muutamia lyöntimattoja

2.2 Jäsenmäärän lisääminen
* Aktiivisen tiedottamisen ja jäsenhankinnan kautta jäsenmäärää pyritään nostamaan vuoden 2019 tasosta noin 5 %. Hoidettu ja kunnossa oleva range, aktiivinen seuratoiminta ja tiedossa olevat jäsenedut antavat lisäkiinnostavuutta.
* Keuruun kansalaisopiston ohjelmassa on keväälle 2021 golfin alkeiskurssi.

3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet, tavoitteet ja (*) vaadittavat toimenpiteet

3.1 Jäsenten osallistumisaktiivisuuden lisääminen
* Yhteisöllisyyden lisääminen, jotta jäsenet kokevat seuraan kuulumisen kannattavaksi ja tarpeelliseksi. Tuetaan jäsenten osallistumista seuran kilpailuihin. PÄÄPAINO MESTARUUSKILPAILUISSA.

* Järjestetään Juhannusaattona aamukisa klo 05.55.
* Jatketaan aktiivista ja ajantasaista tiedottamista sähköpostilla ja netti-sivustoilla.

3.2 Aktiivisen tiedottamisen ja mainostamisen lisääminen jäsenistön ulkopuolelle
* Hyödynnetään Keuruun Golf ry:n avaamia kaikille avoimia yhteisön Facebook-sivuja.
* Hyödynnetään mainonnassa ja tiedottamisessa Keuruu Fan Club Facebook sivustoa.
* Keuruun eri tapahtumakalentereihin mukaan Keuruun Golfmestaruuskilpailut.

3.3 Varainhankinnan tehostaminen tulevia tarpeita varten
* Mahdollisuuksia ovat (syksyllä) maksullisina opetus/tutustumiskäynteinä mm. koululaisryhmät ja työyhteisöt.

3.4 Keuruun Golf tekee edelleen rakentavaa yhteistoimintaa Keuruun kaupungin kanssa liikunta- ja harrastustapahtumissa vastineeksi saamastaan tuesta.

4. Yhdistyksen sisäinen toiminta

4.1 Hallinto ja kokoukset

Seuran hallitus kokoontuu etupainotteisesti tapahtumiin nähden ja jakaa sisäiset vastuut tarkoituksenmukaisesti osaamiseen ja ajankäytön mahdollisuuksiin nojautuen.
Kutsutaan koolle ylimääräinen kokous, jos joudutaan poikkeamaan merkittävästi toimintasuunnitelmasta tai seura tekee jäsenistöön vaikuttavia pitkäaikaisia taloudellisia yms. sitoumuksia.

4.2 Jäsenhankinta, jäsenedut

Jäsenmäärän lisääminen tuo sekä varoja että vaikuttavuutta Keuruun seurakentässä. Pyritään aktivoimaan seuran jäsenet jäsenhankintaan. Painopisteajankohta on kevät Uskalin Rangen avautumisen aikaan.

Tiedossa olevia etuja ovat: Virroilla greenfee -5 euroa ja arkihinta (30 €) myös viikonloppuna (normaali hinta on arkisin 35 ja viikonloppuina 40 euroa). Ähtärin Golfiin, 5 euron alennus normaaliin greenfeehin.

Tehdään nimillä varustetut jäsenkortit jäsenille toukokuussa ja maksuttomat rinnakkaiskortit perheessä asuville alle 18 vuotiaille golfin harrastajille.

4.3 Varainhankinta

Tärkein tulolähde 2020 ovat edelleen jäsenmaksut, toisena golf-opetus.

Pyritään saamaan seuran järjestettäväksi työpaikkaliikuntaa, koululuokkien liikuntaa ja eri yhteisöjen virkistystoimintaa golfiin tutustumisen ja lajikokeilun merkeissä. Mainoskanavana voisi olla esim. Keuruu Fan Club Facebook sivusto ja Keurusselän yrittäjien jäsenistö.

Opetuksen ja lajiin tutustumisen perushinnat 2020 ovat:
       -    75 euroa + 5 euroa/henkilö tunnin tilaisuudesta
       -    75 euroa + 10 euroa/henkilö kahden tunnin tilaisuudesta
       -    koululuokka 100 € euroa (maksimikoko 24 henkilöä)

4.4 Pitkäjänteisyys
Keuruun kaupunki on tehdyt 2017 Uskalin Rangen alueesta uuden 10 vuoden määräaikaisen vuokrasopimuksen. Kaupunki on tehnyt 2017 Keuruun Golf ry:n kanssa 10 vuoden määräaikaisen käyttöoikeussopimuksen Uskalin Rangen alueesta luovuttaen sen KeuG:n käyttöön.

Vesurilta saatu avustus on viisivuotinen hanke 2017-2022. Jos toiminta ilman painavaa syytä loppuu aiemmin, niin osan tuesta voi joutua palauttamaan. Merkittävistä muutoksista hankekauden aikaisessa toiminnassa on myös ilmoitettava Vesuri-ryhmälle.

4.5 Tilaisuudet ja tapahtumat 2020

       -    Vuosikokous maaliskuussa, siirtyi kesäkuulle
       -    Avattiin Uskali 15.4.
       -    Kevättalkoot huhtikuussa (risusavotta, haravointi, lyöntijäljet, yleisilme)
       -     Järjestetään juhannusaaton aamukisa klo 05.55 Virroilla
       -    Järjestetään Keuruun golfmestaruuskilpailut su 5.7. Ähtärissä
       -    Koululaisille golfopetusta elo-syyskuussa (keskitetty opetusviikko)
       -    Pannaan Uskalin Range talkoilla talvipakettiin loka-marraskuussa

5. Yhdistyksen ulkoinen toiminta

5.1 Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen

Jatketaan aktiivista kirjoittelua paikallislehteen seuran tapahtumista ja kutsutaan toimittajia merkittäviin uutiskynnyksen ylittäviin seuran tapahtumiin.

Seura toimii aktiivisesti netissä omilla sivuillaan ja Keuruun Golfin Facebookissa, ml. Keuruu Fan Club FB sivusto.

5.2 Yhteistyösuhteet

KeuG on mukana positiivisella asenteella muiden liikunta- ja harrastustahojen tapahtumissa. Osallistutaan kutsun saatuamme eri palavereihin ja tilaisuuksiin. Ollaan mukana Keuruun harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia parantavassa toiminnassa, mm. seurafoorumilla.

5.3 Vaikuttaminen

Jäsenmäärän kasvattaminen lisää vaikuttavuutta. Seuran imago on jäsenten ja seuratoiminnan summa. Positiivinen, aktiivinen ja avoin suhtautuminen lisää vaikutusmahdollisuuksia.
Golfilla on edelleen osittain elitistinen ja negatiivinen maine, jota on monin tavoin virheellisenä pyrittävä poistamaan. Jakamalla asiallista tietoa luulon ja uskomusten sijaan saadaan lajille positiivista imagoa ainakin paikallisesti.

6. Talkootoiminta

Jatketaan entisillä linjoilla, hallitus hoitaa pienet työt ja isompiin kutsutaan jäsenjakelulla. Järjestetään talkoisiin motivoivaa alkoholitonta tarjoilua.
Jaetaan viikkovuorot alueen hoitamisessa heti kauden käynnistyessä.

7. Tiedottaminen

Hallitus hoitaa sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen aktiivisesti, oikea-aikaisesti ja avoimesti.
Sisäinen tiedottaminen hoidetaan sähköpostilla ja netin kautta. Ulkoinen tiedottaminen tukeutuu pääsääntöisesti paikallislehteen ja nettiin.
Tärkeimmät ulkoiset tapahtumat tiedotetaan/mainostetaan myös Facebookissa.

8. Omaisuus

Ylläpidetään kalusto hyvässä kunnossa säilyttäen se pääasiassa Uskalissa. Ylläpidetään kalustoluetteloa ja inventoidaan irtaimisto/kalusto kauden alkaessa keväällä ja syksyllä kauden loputtua.
Puheenjohtajalla ja hallituksen jäsenillä on avaimet Uskalin varastomökkiin.
Isomman mökin vakuutusarvo on 5420 euroa, omavastuu 500 euroa.
Irtaimen omaisuuden vakuutusarvo on 2560 euroa, omavastuu 500 euroa.
Uuden varastomökin vakuutusarvo on 3420 euroa, omavastuu 500 €.
Mökit on kirjattu tilinpäätökseen yhteisarvolla 7164,16 euroa.
Irtaimistoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.
Ylläpidetään myös ISEKI-leikkurin (”Lisäapu”) traktorivakuutus.

9. Toiminnan kehittäminen

Pääpaino on jäsenistön golf-harjoittelumahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen Uskalin Rangen alueella.
Jäseneduilla ylläpidetään jäsenyys kannattavana ja motivoivana.
Kilpailutoiminnan kehittäminen, pääpaino mestaruuskilpailuissa.